בניית תמהיל בלבד – 1,000 שקל

בניית תמהיל משכנתא ופירוט הריביות המומלצות בכל מסלול

דגש: הלקוח ינהל את המשא-ומתן מול הבנקים בעצמו